De zorg in 2019: wat gaat er veranderen?

Het kabinet heeft zijn plannen voor het aankomende jaar gepresenteerd in de Prinsjesdagstukken. In de zorg verandert er veel. Zorg.nu zet de belangrijkste punten op een rij.
Er is 71 miljard euro beschikbaar gesteld om meer zorg te leveren en banen te creëren. De lonen zullen stijgen, maar ook de prijzen in de zorgsector gaan fors omhoog.

Nieuwe akkoorden om stijging zorgkosten te beperken.
Eerder dit jaar zijn er vier nieuwe zorgakkoorden gesloten over de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. Deze akkoorden moeten ervoor zorgen dat de zorgkosten niet te hard groeien en betaalbaar blijven. De stijging van de zorgkosten zal worden teruggebracht van 19 miljard naar 17 miljard. De zorgkosten zullen dus stijgen, maar niet zo hard als in eerste instantie werd verwacht.

Zorgpremie gaat omhoog.
Doordat de zorgkosten stijgen, stijgt ook de zorgpremie. Hoeveel duurder de premie precies wordt, maakt het kabinet uiterlijk in november dit jaar bekend. Naar verwachting zal de zorgpremie ongeveer met 10 euro omhoog gaan. Maar uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die het bedrag bepalen. De maximale zorgtoeslag wordt verhoogd naar 92 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat omhoog met 277 euro per jaar. Dit om de extra kosten van de zorgpremie te compenseren.

Eigen risico blijft onveranderd.
Het eigen risico blijft ongewijzigd op 385 euro. Het bedrag staat voor de hele kabinetsperiode vast. Het kabinet stelt dat de eigen bijdrage voor medicijnen maximaal 250 euro wordt.

Uitbreiding basispakket.
Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid. Word je door de huisarts doorverwezen omdat je een gezondheidsrisico hebt wegens overgewicht? Dan wordt dit vanaf 1 januari 2019 vergoed. Ook wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer en wordt oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed. Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet meer vergoed.

Medische zorg sneller beschikbaar voor patiënt.
Jaarlijks stelt het kabinet 105 miljoen euro beschikbaar om nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen sneller beschikbaar te krijgen voor patiënten. Ook wordt met het extra geld wetenschappelijk gestimuleerd.

Ouderenzorg.
In 2019 maakt het kabinet 1,8 miljard euro extra beschikbaar voor ouderenzorg ten opzichte van 2017. Hiervan is 1,2 miljard euro bestemd voor de verpleeghuiszorg. Het kabinet heeft als speerpunt dat ‘ouderen voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis krijgen.’ In 2021 moet er in totaal 3 miljard euro extra vrijkomen voor de ouderenzorg.

Verandering Wmo en Wlz.
In 2019 wordt er een vaste eigen bijdrage, ook wel abonnementstarief, gevraagd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De verplichte eigen bijdrage die gebaseerd is op het inkomen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), wordt gehalveerd.

Preventie.

Het kabinet wil meer aandacht besteden aan preventie van alcoholproblematiek, overgewicht en roken, zodat ‘iedereen langer gezond kan leven en mee kan doen in de samenleving’. In oktober wordt een Nationaal Preventieakkoord gesloten waarin die onderwerpen aangepakt worden.

Meer banen in de zorg.
Het kabinet ziet het creëren van meer banen in de zorg als één van de grootste uitdagingen. Er wordt 350 miljoen euro beschikbaar gesteld om personeel te werven en er komen maatregelen voor scholing van (nieuw) personeel. Bron: Rijksoverheid.

Bron: http://handicapnieuws.net/content/hnnieuws/vrijdag-21-september-2018/2/

Share

No Comments - be the first.

Geef een antwoord

Ontvang de Ergoflex Catalogus 2022

Vol informatie over comfortabel en gezond leven